You are currently viewing Scriitorul zilei – Alexandru Mitru
Alexandru Mitru

Scriitorul zilei – Alexandru Mitru

Alexandru Mitru (pseudonimul lui Alexandru Pârâianu; n. , Craiova, România – d. , București, România) a fost un prozator român, autor de literatură pentru copii și tineret.

A debutat în 1932 cu nuvela Păpușa (refăcută ulterior sub denumirea Joc).

Printre scrierile sale se numără Legendele Olimpului și volumul de povești Căciula fermecată.

Legendele Olimpului  – Zeii (vol. 1) și Eroii (vol. 2), este un ciclu de povestiri inspirate din miturile grecilor, au jucat un rol însemnat în apropierea publicului tânăr din România de bazele gândirii și de istoria mitică a Greciei Antice.

Alexandru Mitru a mai scris, printre alte titluri, volumul Povești despre Păcală și Tăndală, unde este pusă în evidență viața țăranului român. Cartea face parte din genul literar epic și este o operă de tip nuvelă.

Vă propunem spre lecturare un fragment din primul volum din Legendele Olimpului, Zeii.

Zeus, Poseidon şi Hades îşi împart între ei lumea

 — Să vie fraţii mei cei mari ! a sunat prima lui poruncă. Să vie Hades şi Poseidon!

Şi fraţii s-au înfăţişat, cu mare grabă ; iar Zeus a urmat aşa :

— Voi, amîndoi născuţi din Reea şi zeul Cronos, ca şi mine, m-aţi ajutat în lupta împotriva titanilor năprasnici.

Deci, împreună am învins şi împreună vom domni. Sîntem stăpîni. Ne bucurăm de tot ce-n lume e mai bun. Dacă supuşi nemulţumiţi vor încerca poate, cîndva, să se răscoale în vreun chip, să-i pedepsim ne-ndurători. Eu voi domni. însă am să vă dau şi vouă cîte-un ţinut, să-l cîrmuiţi, să mi-l vegheaţi.

— Mie ce-mi dai ? a grăit Hades. Eu sînt mai mare, primul fecior născut de Reea…

— Dar mie ? a-ntrebat Poseidon. Deşi sînt mijlociu, ştii bine că m-am luptat mult mai vîrtos…

Iar Zeus le-a răspuns : — Lumea o împărţim în trei. Deoparte-i cerul luminos, de unde poţi cuprinde tot, de alta fluvii, mări întinse, pline de peşti săgetători, şi de-alta tot ce-i sub pămînt, cu Tartarul întunecos, temniţa unde vom păstra pe toţi cîţi ne vor duşmăni şi nu vor asculta deplin poruncile Olimpului. Iată, eu îmi voi păstra cerul. Voi trageţi ce v-a mai rămas…

Zeii cei doi s-au repezit numaidecît. Lui Hades i-au căzut la sorţi ţinuturile subterane, iar lui Poseidon apele din mări, din fluvii şi izvoare. Amîndoi zeii au trebuit să se arate mulţumiţi. Hades a şi pornit pe loc către ţinutul mohorît, care-i fusese hărăzit, şi, după cît se povesteşte, nicicînd nu a mai revenit acolo-n muntele Olimp. Celălalt frate mijlociu a devenit zeu peste ape, din răsărit în miazăzi, din miazănoapte pana-n asfinţit.

Cei trei şi-au împărţit puterea, dar Zeus a rămas stăpîn…

sursa: wikipedia

foto: moldova suverana

Lasă-ne un comentariu!