You are currently viewing Termenul de depunere al declarației privind beneficiarul real a fost amânat

Termenul de depunere al declarației privind beneficiarul real a fost amânat

Termenul de depunere a declarației de beneficiar real a fost prelungit până la 1 octombrie.

Amânarea termenului pentru depunerea acestei declarații de către persoanele juridice este o veste bună pentru mediul de afaceri, conform declarației ministrului economiei Claudiu Năsui, la finalul ședinței Guvernului de joi.

Astfel, pentru anul 2021, s-a prelungit termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea 101/2021, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021.
Prevederile din Legea 101/2021 au stârnit revolta în mediul privat, având în vedere că au fost introduse brusc și fără norme tranzitorii, generând și mai multă birocrație decât până acum.

Prin noul act normativ, sunt introduse mai multe forme și modalități de depunere a declarației:

  • pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică;
  • pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier;
  • pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Potrivit Legii nr 129/2019, firmele, cu excepţia regiilor și companiilor de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Firmele constituite exclusiv din persoane fizice erau scutite de la obligația depunerii.

La sfârșitul lunii aprilie 2021, după mai multe modificări legislative, prin Legea 101/2021, s-a introdus obligația persoanelor juridice de a depune o declarație privind beneficiarii reali în termen de cel mult 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale.

sursa: hotnews.ro

foto: ziarul national

Lasă-ne un comentariu!