You are currently viewing Petiție online a Asociației Elevilor din București și Ilfov: Elevii nu doresc dubla admitere la liceu!
petitie online

Petiție online a Asociației Elevilor din București și Ilfov: Elevii nu doresc dubla admitere la liceu!

Asociația Elevilor din București și Ilfov critică (vezi postarea) schimbările recente din învățămănt. Conform variantei publicate pe internet a proiectului Ministrului Ligia Deca, liceele din întreaga țară vor putea organiza concurs de admitere pe 90% din locuri, potrivit  Edupedu.ro.

În actualul proiect de lege a educației Deca, orice liceu, indiferent de clasificare – colegiu național, colegiu, liceu teoretic sau tehnologic, grup școlar – ar urma să poată organiza admitere pe 90% din locuri pentru clasele la care la precedentele sesiuni a existat concurență, conform surselor Edupedu.ro. Concurența înseamnă mai mult de un candidat pe loc.

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a ar urma să fie susținută, ca acum, de către toți elevii și să fie organizată înaintea examenului de admitere la liceu.

Mai jos este articolul care se referă la această schimbare, extras din varianta de pe internet:

„Art. 98
(1) După absolvirea învăţământului gimnazial, elevii susţin evaluarea naţională. Evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a constă în probe la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, fiind organizată conform unei metodologii aprobate anual prin ordin al ministrului educaţiei.
(2) Unităţile de învăţământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale.
(3) 10% dintre locuri, sunt ocupate fără concurs, pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională şi conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată, de către elevi cu dizabilităţi şi/sau CES, şi de către elevi de etnie romă.
(4) Locurile rămase neocupate după organizarea concursului şi repartizarea în urma acestuia se atribuie pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională, conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată. 

(5) În situaţia în care la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea respectivă nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul şcolar următor.
(6) Data desfăşurării concursului de admitere este stabilită de Ministerul Educaţiei şi se face publică la începutul fiecărui an şcolar.
(7) Organizarea concursului şi criteriile de admitere se stabilesc prin decizia Consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, care se publică pe site-ul instituţiei, la începutul fiecărui an şcolar. Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării.
(8) Probele pentru concursul de admitere sunt standardizate şi unice la nivel naţional, fiind elaborate sub coordonarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, pe baza programei şcolare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. ” 

foto: edupedu.ro