You are currently viewing PLANETA STĂ ACASĂ

PLANETA STĂ ACASĂ

Poezia poate fi definită ca expresie a căutărilor sufletului, iar starea pe care o induce armonia cuvintelor poate fi o parte din ceea ce există, ca echilibru, în univers. Uneori, chiar dacă Planeta stă acasă, sufletul poetului zboară, flacără vie, spre lumina speranțelor.

Vă invit, stimați prieteni să primiți în casa inimii dumneavoastră o poetă a cărei creație lirică se împlinește „într-un ritm spectaculos cu fiecare nou volum de versuri și care a izbutit de-a lungul celor aproape patru decenii de neistovit efort de maturizare lirică să impună în spațiul literar de azi un univers de o pregnantă originalitate și o atitudine lirică pe măsură.”(Marin Iancu).

Vă aștept miercuri seara, începând cu ora 19.00, la un dialog despre poezie, despre influența culturii în înțelegerea și exprimarea emoțiilor, cu poeta Victoria Milescu, în emisiunea VĂZIL INIMII, pe Publive TV.

Evelyne Croitoru

Realizatoarea emisiunii

VICTORIA MILESCU este poetă, jurnalistă, traducătoare, este licenţiată a Facultăţii de Filologie aUniversității din Bucureşti, limbile română-engleză; are studii postuniversitare, este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Poezie, Bucureşti şimembră PEN Club România. A lucrat în învăţământ, presă şi editură. Colaborează cu reviste de prestigiu, este activă în mediul on-line.

 

Debut literar: 1978, revista ,,Luceafărul“, Bucureşti, cu versuri

Debut editorial:  1988, prin concurs, concomitent în vol. Prier (Editura Cartea Românească, Bucureşti, redactor Mircea Ciobanu), în vol. Argonauţii, II (Editura Facla, Timişoara, redactor Eugen Dorcescu).

Are publicate peste 40 de volume, cărți de poezie, cărți pentru copii, traduceri, este prezentă în 80 de antologii (română și alte limbi). Despre poeta Victoria Milescu au apărut referințe în foarte multe cărți de critică.

A primit premii şi diplome la concursuri şifestivaluri literare – Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Poezie, Bucureşti, pentru volumul Strada Lăcustei, 2018, Premiul „Mariana Marin” s.a.

 

Despre creația poetei au scris Romul Munteanu,Gheorghe Tomozei, Cezar Ivănescu, Radu Cârneciși mulți alții. A publicat poezie în toate revistele culturale importante, a fost membră în jurii ale concursurilor literare.

Cartea recentă, (37) Planeta stă acasă (Editura Neuma – Cluj, Postcopertă de Horia Gârbea, 2022)