You are currently viewing Sanitas: ”Reglementarea situației personalului medico-sanitar angajat pe perioada pandemiei este un gest de normalitate”

Sanitas: ”Reglementarea situației personalului medico-sanitar angajat pe perioada pandemiei este un gest de normalitate”

Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătății a avizat proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea statutului personalului contractual care în perioada stării de alertă a fost încadrat pe perioadă determinată.

Reglementarea situaţiei personalului medico-sanitar care în perioada pandemiei a ales să se angajeze în sistemul sanitar public de stat (spitale, servicii de ambulanță și DSP-uri), contribuind astfel la optimizarea serviciilor medicale oferite cu preponderenţă pacienţilor infectaţi cu SARS-COV-2, este o iniţiativă a Federaţiei SANITAS care astăzi a fost avizată pozitiv de partenerii sociali și sperăm să intre în ședința de Guvern de săptămâna viitoare pentru a putea produce efecte cât mai repede.

Această reglementare contribuie la reducerea deficienței grave de personal din sistem și totodată este un gest de normalitate care răsplătește eforturile și asumarea riscurilor de infectare ale salariaților care au intrat în sistemul sanitar într-o perioadă în care condițiile de muncă au fost cu adevărat deosebit de grele și riscante!” se arată pe pagina de Facebook a Federației Sanitas.

Pandemia de COVID-19 declanșată la începutul anului 2020 a accentuat toate problemele cu care se confruntă instituțiile sanitare publice din România, inclusiv lipsa de personal calificat. În luna mai 2020, odată cu declararea stării de alertă, autoritățile au adoptat Legea nr. 55 care a permis instituțiilor publice din domeniul Sănătății (în special spitale, servicii de ambulanță, DSP-uri etc.) să ocupe cu personal calificat, fără concurs, posturile vacante. Angajarea s-a făcut în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, contracte ce expiră, conform Legii 55/2020, în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Sanitas cere o solutie legală pentru personalul medico-sanitar angajat în pandemie

Federația Sanitas a solicitat autorităților, încă de la finele anului trecut, să găsească o soluție legală pentru ca personalul angajat în condițiile Legii nr. 55/2020 să rămână în continuare pe posturile respective, ținând cont că normativul de personal este, în continuare, subdimensionat în instituțiile sanitare publice. În plus, este vorba de oameni care lucrează de mai bine de un an în condiții de criză sanitară și care și-au arătat pe deplin capacitatea profesională și umană, cu mult mai clar decât ar fi demonstrat un examen de angajare.

 

Luminița Ciocan, 25 iunie 2021