Domnule Ministru,
Subsemnații, Cătălin Valentin CĂLIN și Radu GHIDĂU, realizatori ai emisiunii
România Comentează la Publive TV, cu adresa de corespondență București, Sector 2, str. Vasile Lascar, 5-7,
cladirea ISPH, et.4, birou 415, email: ro.comenteaza@gmail.com luând în considerare situația livrării de agent
termic și apă caldă din București, respectiv, faptul că din luna septembrie 2020 se înregistrează mari carențe
în alimentarea populației cu apă caldă și agent termic, vă expunem următoarea stare de fapt.
În condițiile pandemiei cu care se confruntă România și întreaga lume, precum și datorită restricțiilor
impuse de limitarea efectelor acestei pandemii asupra sănătății populației, două categorii de persoane, care
din cauza vârstei au o sensibilitate sporită în a contracta boli ale aparatului respirator, le sunt periclitate starea
de sănătate și chiar viața datorită lipsei apei calde și a căldurii din București.
Astfel, o primă categorie de vârstă sunt copiii care la ora actuală nu frecventează fizic școala, ci participă la
cursurile școlare on-line. Faptul că la data curentă, peste 20% din imobilele din București sunt afectate de
lipsa căldurii determină ca un număr important de copii să studieze on-line, de acasă, la temperaturi de 17-
18 grade, improprii dezvoltarii capacitatii de invatare, timp de cel puțin 6 ore/zi, fapt care duce pe de o parte
la dereglarea sistemului receptare a informațiilor care le sunt predate, concentrarea fiind mult diminuată, din
cauza lipsei de confort termic, iar pe de altă parte, la contractarea de boli ale aparatului respirator – răceli și
chiar gripă. Subliniem că în chiar ipoteza revenirii la sistemul de predare fizică, nu este posibilă desfășurarea
de cursuri în clase și clădiri neîncălzite, nici efectuarea temelor in case lipsite de confort termic..
O a doua categorie de vârstă este cea a pensionarilor, persoane peste 60-65 de ani, care pe de o parte sunt una
dintre categorie cele mai vulnerabile la infectarea cu SarsCov2, iar pe de altă parte din cauza vârstei și degradărilor organismului, inerente vârstei, sunt o categorie extrem de sensibilă la orice variație de temperatură.
Temperaturile negative prelungite (septembrie-februarie), dublate de faptul că în conformitate cu recomandările autorităților, persoanele vârstnice trebuie să evite ieșirile, pentru a preveni infectarea cuSarsCov2,
aceste două aspecte coroborate, pot duce la instalarea de afecțiuni de natură diversă care pun în pericol în
mod direct sănătatea și chiar existența persoanelor vârstnice.
Subliniem că în condițiile în care temperaturile din ultimele zile sunt, atât în timpul zilei cât și în
timpul nopții, negative, ajungând chiar la -12 grade, este de neconceput ca aceste două categorii de persoane
să fie supuse unor temperaturi scăzute în propriile locuințe timp îndelungat fără a exista nici o variantă de a
le asigura un conform termic minimal.
Această situație are și va avea mai multe efecte directe, astfel:
– Asupra sistemului sanitar. Sistemul sanitar românesc este dedicat în mare măsură luptei cu pandemia
de Covid 19, majoritate spitalelor fiind declarate spitale suport Covid-19.
În acest condiții, un val de probleme medicale determinate la cele două categorii de persoane va duce la
apariția unei presiuni imense asupra sistemului sanitar, ceea ce va duce la blocaje și imposibilitatea asigurării
de servicii de cazare spitalicească. În plus, internarea în spital a persoanelor vârstnice va duce și la creșterea
riscului de infectare atât cu SarsCov2, cât și cu alte infecții intra-spitalicești și la un posibil exitus la mulți
dintre cei care se vor interna.
– Asupra siguranței cețeanului. Lipsa căldurii va duce la apariția de aparate de încălzire improvizate
care vor putea să provoace incendii. În acest sens campania MAI de prevenire a incendiilor, nu va mai avea
nici un efect. De asemenea lipsa căldurii duce la utlizarea de surse de căldură alternative, respectiv utilizarea
aragazului pentru încălzire, fapt care va duce la posibile intoxicații cu CO2.
În plus, față de periclitarea sănătății cetățenilor, există și un aspect financiar, respectiv, deși nu beneficiază de
căldură, bucureștenii sunt obligați să achite agentul termic livrat la cotă de avarie și care nu asigură confortul
termic necesar unui trai decent.
Subliniem că declarația publică a d-lui Primar General Nicușor Dan, referitoare la faptul că livrarea
agentului termic se face la presiune minimă si la temperatura de 19 grade C pentru a nu se produce avarii, naște semne de întrebare privitor la prioritățile unui edil și decident politic, respectiv, alegerea între
sănătatea și viața cetateanului, votantului, și avariile la sistemul de termoficare. O persoană responsabilă, din
toate punctele de vedere, consideră că sănătate și viața semenilor săi este deasupra oricărei alte chestiuni, iar
sănătatea și viața unui semen trebuie să fie protejate și respectate cu orice cost sau orice preț.
Suntem convinși că suntem în asentimentul tuturor spunând că nimeni nu are dreptul și nu ar trebui să fie
lăsat să considere că o avarie la sistemul termic este mai importantă decât sănătatea și viața celor pe care îi
conduce.
Față de situația lipsei căldurii și a apei calde, la mai bine de 20% din populația Bucureștiului și luând în
considerare implicațiile pe care le poate avea acest fapt, vă solicităm în mod respectuos să ne comunicați în
termenul legal de 30 de zile (am aprecia în mod deosebit dacă în acest caz ați încălca cutuma răspunsului în
ultima zi a termenului legal) care este poziția Dumneavoastră față de situația actuală, luând în considerare
implicațiile pe care sistemul educațional le poate resimți. De asemenea, vă solicităm să ne comunicați dacă
considerați că este necesar să discutați cu dl. Primar General această situație și să vă implicați într-o eventuală
identificare a unei soluții, ori chiar în soluționarea acestei situații.
Cu stimă,
av. Radu Ghidău
psih. Călin V. Cătălin

Doamna Ministru,
Subsemnații, Cătălin Valentin CĂLIN și Radu GHIDĂU, realizatori ai emisiunii
România Comentează la Publive TV, cu adresa de corespondență București, Sector 2, str. Vasile Lascar, 5-7,
cladirea ISPH, et.4, birou 415, email: ro.comenteaza@gmail.com luând în considerare situația livrării de agent
termic și apă caldă din București, respectiv, faptul că din luna septembrie 2020 se înregistrează mari carențe
în alimentarea populației cu apă caldă și agent termic, vă expunem următoarea stare de fapt.
În condițiile pandemiei cu care se confruntă România și întreaga lume, precum și datorită restricțiilor
impuse de limitarea efectelor acestei pandemii asupra sănătății populației, două categorii de persoane, care
din cauza vârstei au o sensibilitate sporită în a contracta boli ale aparatului respirator, le sunt periclitate starea
de sănătate și chiar viața datorită lipsei apei calde și a căldurii din București.
Astfel, o primă categorie de vârstă sunt copiii care la ora actuală nu frecventează fizic școala, ci participă la
cursurile școlare on-line. Faptul că la data curentă, peste 20% din imobilele din București sunt afectate de
lipsa căldurii determină ca un număr important de copii să studieze on-line, de acasă, la temperaturi de 17-
18 grade, improprii dezvoltarii capacitatii de invatare, timp de cel puțin 6 ore/zi, fapt care duce pe de o parte
la dereglarea sistemului receptare a informațiilor care le sunt predate, concentrarea fiind mult diminuată, din
cauza lipsei de confort termic, iar pe de altă parte, la contractarea de boli ale aparatului respirator – răceli și
chiar gripă. Subliniem că în chiar ipoteza revenirii la sistemul de predare fizică, nu este posibilă desfășurarea
de cursuri în clase și clădiri neîncălzite, nici efectuarea temelor in case lipsite de confort termic..
O a doua categorie de vârstă este cea a pensionarilor, persoane peste 60-65 de ani, care pe de o parte sunt una
dintre categorie cele mai vulnerabile la infectarea cu SarsCov2, iar pe de altă parte din cauza vârstei și degradărilor organismului, inerente vârstei, sunt o categorie extrem de sensibilă la orice variație de temperatură.
Temperaturile negative prelungite (septembrie-februarie), dublate de faptul că în conformitate cu recomandările autorităților, persoanele vârstnice trebuie să evite ieșirile, pentru a preveni infectarea cuSarsCov2,
aceste două aspecte coroborate, pot duce la instalarea de afecțiuni de natură diversă care pun în pericol în
mod direct sănătatea și chiar existența persoanelor vârstnice.
Subliniem că în condițiile în care temperaturile din ultimele zile sunt, atât în timpul zilei cât și în
timpul nopții, negative, ajungând chiar la -12 grade, este de neconceput ca aceste două categorii de persoane
să fie supuse unor temperaturi scăzute în propriile locuințe timp îndelungat fără a exista nici o variantă de a
le asigura un conform termic minimal.
Această situație are și va avea mai multe efecte directe, astfel:
– Asupra sistemului sanitar. Sistemul sanitar românesc este dedicat în mare măsură luptei cu pandemia
de Covid 19, majoritate spitalelor fiind declarate spitale suport Covid-19.
În acest condiții, un val de probleme medicale determinate la cele două categorii de persoane va duce la
apariția unei presiuni imense asupra sistemului sanitar, ceea ce va duce la blocaje și imposibilitatea asigurării
de servicii de cazare spitalicească. În plus, internarea în spital a persoanelor vârstnice va duce și la creșterea
riscului de infectare atât cu SarsCov2, cât și cu alte infecții intra-spitalicești și la un posibil exitus la mulți
dintre cei care se vor interna.
– Asupra siguranței cețeanului. Lipsa căldurii va duce la apariția de aparate de încălzire improvizate
care vor putea să provoace incendii. În acest sens campania MAI de prevenire a incendiilor, nu va mai avea
nici un efect. De asemenea lipsa căldurii duce la utlizarea de surse de căldură alternative, respectiv utilizarea
aragazului pentru încălzire, fapt care va duce la posibile intoxicații cu CO2.
În plus, față de periclitarea sănătății cetățenilor, există și un aspect financiar, respectiv, deși nu beneficiază de
căldură, bucureștenii sunt obligați să achite agentul termic livrat la cotă de avarie și care nu asigură confortul
termic necesar unui trai decent.
Subliniem că declarația publică a d-lui Primar General Nicușor Dan, referitoare la faptul că livrarea
agentului termic se face la presiune minimă si la temperatura de 19 grade C pentru a nu se produce avarii, naște semne de întrebare privitor la prioritățile unui edil și decident politic, respectiv, alegerea între
sănătatea și viața cetateanului, votantului, și avariile la sistemul de termoficare. O persoană responsabilă, din
toate punctele de vedere, consideră că sănătate și viața semenilor săi este deasupra oricărei alte chestiuni, iar
sănătatea și viața unui semen trebuie să fie protejate și respectate cu orice cost sau orice preț.
Suntem convinși că suntem în asentimentul tuturor spunând că nimeni nu are dreptul și nu ar trebui să fie
lăsat să considere că o avarie la sistemul termic este mai importantă decât sănătatea și viața celor pe care îi
conduce.
Față de situația lipsei căldurii și a apei calde, la mai bine de 20% din populația Bucureștiului și luând în
considerare implicațiile pe care le poate avea acest fapt, vă solicităm în mod respectuos să ne comunicați în
termenul legal de 30 de zile (am aprecia în mod deosebit dacă în acest caz ați încălca cutuma răspunsului în
ultima zi a termenului legal) care este poziția Dumneavoastră față de situația actuală, luând în considerare
implicațiile pe care sistemul asigurarilor sociale le poate resimți. De asemenea, vă solicităm să ne comunicați
dacă considerați că este necesar să discutați cu dl. Primar General această situație și să vă implicați într-o
eventuală identificare a unei soluții, ori chiar în soluționarea acestei situații.
Cu stimă,
av. Radu Ghidău
psih. Călin V. Cătălin

Domnule Ministru,
Subsemnații, Cătălin Valentin CĂLIN și Radu GHIDĂU, realizatori ai emisiunii
România Comentează la Publive TV, cu adresa de corespondență București, Sector 2, str. Vasile Lascar, 5-7,
cladirea ISPH, et.4, birou 415, email: ro.comenteaza@gmail.com luând în considerare situația livrării de agent
termic și apă caldă din București, respectiv, faptul că din luna septembrie 2020 se înregistrează mari carențe
în alimentarea populației cu apă caldă și agent termic, vă expunem următoarea stare de fapt.
În condițiile pandemiei cu care se confruntă România și întreaga lume, precum și datorită restricțiilor
impuse de limitarea efectelor acestei pandemii asupra sănătății populației, două categorii de persoane, care
din cauza vârstei au o sensibilitate sporită în a contracta boli ale aparatului respirator, le sunt periclitate starea
de sănătate și chiar viața datorită lipsei apei calde și a căldurii din București.
Astfel, o primă categorie de vârstă sunt copiii care la ora actuală nu frecventează fizic școala, ci participă la
cursurile școlare on-line. Faptul că la data curentă, peste 20% din imobilele din București sunt afectate de
lipsa căldurii determină ca un număr important de copii să studieze on-line, de acasă, la temperaturi de 17-
18 grade, improprii dezvoltarii capacitatii de invatare, timp de cel puțin 6 ore/zi, fapt care duce pe de o parte
la dereglarea sistemului receptare a informațiilor care le sunt predate, concentrarea fiind mult diminuată, din
cauza lipsei de confort termic, iar pe de altă parte, la contractarea de boli ale aparatului respirator – răceli și
chiar gripă. Subliniem că în chiar ipoteza revenirii la sistemul de predare fizică, nu este posibilă desfășurarea
de cursuri în clase și clădiri neîncălzite, nici efectuarea temelor in case lipsite de confort termic..
O a doua categorie de vârstă este cea a pensionarilor, persoane peste 60-65 de ani, care pe de o parte sunt una
dintre categorie cele mai vulnerabile la infectarea cu SarsCov2, iar pe de altă parte din cauza vârstei și degradărilor organismului, inerente vârstei, sunt o categorie extrem de sensibilă la orice variație de temperatură.
Temperaturile negative prelungite (septembrie-februarie), dublate de faptul că în conformitate cu recomandările autorităților, persoanele vârstnice trebuie să evite ieșirile, pentru a preveni infectarea cuSarsCov2,
aceste două aspecte coroborate, pot duce la instalarea de afecțiuni de natură diversă care pun în pericol în
mod direct sănătatea și chiar existența persoanelor vârstnice.
Subliniem că în condițiile în care temperaturile din ultimele zile sunt, atât în timpul zilei cât și în
timpul nopții, negative, ajungând chiar la -12 grade, este de neconceput ca aceste două categorii de persoane
să fie supuse unor temperaturi scăzute în propriile locuințe timp îndelungat fără a exista nici o variantă de a
le asigura un conform termic minimal.
Această situație are și va avea mai multe efecte directe, astfel:
– Asupra sistemului sanitar. Sistemul sanitar românesc este dedicat în mare măsură luptei cu pandemia
de Covid 19, majoritate spitalelor fiind declarate spitale suport Covid-19.
În acest condiții, un val de probleme medicale determinate la cele două categorii de persoane va duce la
apariția unei presiuni imense asupra sistemului sanitar, ceea ce va duce la blocaje și imposibilitatea asigurării
de servicii de cazare spitalicească. În plus, internarea în spital a persoanelor vârstnice va duce și la creșterea
riscului de infectare atât cu SarsCov2, cât și cu alte infecții intra-spitalicești și la un posibil exitus la mulți
dintre cei care se vor interna.
– Asupra siguranței cețeanului. Lipsa căldurii va duce la apariția de aparate de încălzire improvizate
care vor putea să provoace incendii. În acest sens campania MAI de prevenire a incendiilor, nu va mai avea
nici un efect. De asemenea lipsa căldurii duce la utlizarea de surse de căldură alternative, respectiv utilizarea
aragazului pentru încălzire, fapt care va duce la posibile intoxicații cu CO2.
În plus, față de periclitarea sănătății cetățenilor, există și un aspect financiar, respectiv, deși nu beneficiază de
căldură, bucureștenii sunt obligați să achite agentul termic livrat la cotă de avarie și care nu asigură confortul
termic necesar unui trai decent.
Subliniem că declarația publică a d-lui Primar General Nicușor Dan, referitoare la faptul că livrarea
agentului termic se face la presiune minimă si la temperatura de 19 grade C pentru a nu se produce avarii, naște semne de întrebare privitor la prioritățile unui edil și decident politic, respectiv, alegerea între
sănătatea și viața cetateanului, votantului, și avariile la sistemul de termoficare. O persoană responsabilă, din
toate punctele de vedere, consideră că sănătate și viața semenilor săi este deasupra oricărei alte chestiuni, iar
sănătatea și viața unui semen trebuie să fie protejate și respectate cu orice cost sau orice preț.
Suntem convinși că suntem în asentimentul tuturor spunând că nimeni nu are dreptul și nu ar trebui să fie
lăsat să considere că o avarie la sistemul termic este mai importantă decât sănătatea și viața celor pe care îi
conduce.
Față de situația lipsei căldurii și a apei calde, la mai bine de 20% din populația Bucureștiului și luând în
considerare implicațiile pe care le poate avea acest fapt, vă solicităm în mod respectuos să ne comunicați în
termenul legal de 30 de zile (am aprecia în mod deosebit dacă în acest caz ați încălca cutuma răspunsului în
ultima zi a termenului legal) care este poziția Dumneavoastră față de situația actuală, luând în considerare
implicațiile pe care sistemul de sanatate le poate resimți. De asemenea, vă solicităm să ne comunicați dacă
considerați că este necesar să discutați cu dl. Primar General această situație și să vă implicați într-o eventuală
identificare a unei soluții, ori chiar în soluționarea acestei situații.
Cu stimă,
av. Radu Ghidău
psih. Călin V. Cătălin

Domnului Primar General,
Subsemnații, Cătălin Valentin CĂLIN și Radu GHIDĂU, realizatori ai emisiunii
România Comentează la Publive TV, cu adresa de corespondență București, Sector 2, str. Vasile Lascar, 5-7,
cladirea ISPH, et.4, birou 415, email: ro.comenteaza@gmail.com luând în considerare situația livrării de agent
termic și apă caldă din București, respectiv, faptul că din luna septembrie 2020 se înregistrează mari carențe
în alimentarea populației cu apă caldă și agent termic, vă expunem următoarea stare de fapt.
În condițiile pandemiei cu care se confruntă România și întreaga lume, precum și datorită restricțiilor
impuse de limitarea efectelor acestei pandemii asupra sănătății populației, două categorii de persoane, care
din cauza vârstei au o sensibilitate sporită în a contracta boli ale aparatului respirator, le sunt periclitate starea
de sănătate și chiar viața datorită lipsei apei calde și a căldurii din București.
Astfel, o primă categorie de vârstă sunt copiii care la ora actuală nu frecventează fizic școala, ci participă la
cursurile școlare on-line. Faptul că la data curentă, peste 20% din imobilele din București sunt afectate de
lipsa căldurii determină ca un număr important de copii să studieze on-line, de acasă, la temperaturi de 17-
18 grade, improprii dezvoltarii capacitatii de invatare, timp de cel puțin 6 ore/zi, fapt care duce pe de o parte
la dereglarea sistemului receptare a informațiilor care le sunt predate, concentrarea fiind mult diminuată, din
cauza lipsei de confort termic, iar pe de altă parte, la contractarea de boli ale aparatului respirator – răceli și
chiar gripă. Subliniem că în chiar ipoteza revenirii la sistemul de predare fizică, nu este posibilă desfășurarea
de cursuri în clase și clădiri neîncălzite, nici efectuarea temelor in case lipsite de confort termic..
O a doua categorie de vârstă este cea a pensionarilor, persoane peste 60-65 de ani, care pe de o parte sunt una
dintre categorie cele mai vulnerabile la infectarea cu SarsCov2, iar pe de altă parte din cauza vârstei și degradărilor organismului, inerente vârstei, sunt o categorie extrem de sensibilă la orice variație de temperatură.
Temperaturile negative prelungite (septembrie-februarie), dublate de faptul că în conformitate cu recomandările autorităților, persoanele vârstnice trebuie să evite ieșirile, pentru a preveni infectarea cuSarsCov2,
aceste două aspecte coroborate, pot duce la instalarea de afecțiuni de natură diversă care pun în pericol în
mod direct sănătatea și chiar existența persoanelor vârstnice.
Subliniem că în condițiile în care temperaturile din ultimele zile sunt, atât în timpul zilei cât și în
timpul nopții, negative, ajungând chiar la -12 grade, este de neconceput ca aceste două categorii de persoane
să fie supuse unor temperaturi scăzute în propriile locuințe timp îndelungat fără a exista nici o variantă de a
le asigura un conform termic minimal.
Această situație are și va avea mai multe efecte directe, astfel:
– Asupra sistemului sanitar. Sistemul sanitar românesc este dedicat în mare măsură luptei cu pandemia
de Covid 19, majoritate spitalelor fiind declarate spitale suport Covid-19.
În acest condiții, un val de probleme medicale determinate la cele două categorii de persoane va duce la
apariția unei presiuni imense asupra sistemului sanitar, ceea ce va duce la blocaje și imposibilitatea asigurării
de servicii de cazare spitalicească. În plus, internarea în spital a persoanelor vârstnice va duce și la creșterea
riscului de infectare atât cu SarsCov2, cât și cu alte infecții intra-spitalicești și la un posibil exitus la mulți
dintre cei care se vor interna.
– Asupra siguranței cețeanului. Lipsa căldurii va duce la apariția de aparate de încălzire improvizate
care vor putea să provoace incendii. În acest sens campania MAI de prevenire a incendiilor, nu va mai avea
nici un efect. De asemenea lipsa căldurii duce la utlizarea de surse de căldură alternative, respectiv utilizarea
aragazului pentru încălzire, fapt care va duce la posibile intoxicații cu CO2.
În plus, față de periclitarea sănătății cetățenilor, există și un aspect financiar, respectiv, deși nu beneficiază de căldură, bucureștenii sunt obligați să achite agentul termic livrat la cotă de avarie și care nu asigură
confortul termic necesar unui trai decent.
Subliniem că declarația Dumneavoastră, publică, referitoare la faptul că livrarea agentului termic se
face la presiune minimă si temperatura de 19 grade C pentru a nu se produce avarii naște semne de întrebare
privitor la prioritățile unui edil și decident politic, respectiv, la alegerea între sănătatea și viața votantului
și avariile la sistemul de termoficare. O persoană responsabilă, din toate punctele de vedere, consideră că
sănătatea și viața semenului său este deasupra oricărei alte chestiuni, iar sănătatea și viața unui semen trebuie
să fie protejate și respectate, cu orice cost sau orice preț. Suntem convinși că suntem în asentimentul tuturor
spunând că nimeni nu are dreptul, și nu ar trebui să fie lăsat, să considere că o avarie la sistemul termic este
mai importantă decât sănătatea și viața celor pe care îi conduce.
Față de situația lipsei căldurii și a apei calde la mai bine de 20% din populația Bucureștiului, și luând
în considerare implicațiile pe care le poate avea acest fapt, vă solicităm în mod respectuos să ne precizați în
mod concret, în termenul legal de 30 de zile (am aprecia în mod deosebit, dacă în acest caz, ați încălca cutuma răspunsului în ultima zi a termenului legal), ce măsuri concrete ați luat pentru a limita această stare de
fapt. Subliniem că am luat cunoștință că ați semnat un contract de finanțare din surse europene și,
de asemenea, cunoaștem intenția Dumneavoastră de a achiziționa Elcen, asa ca avem rugămintea de a face
referire la alte măsuri pe care le-ați luat pentru normalizarea IMEDIATA a situatiei semnalate, ori chiar să ne
comunicați planul de acțiune pe care l-ați elaborat pentru a soluționa această stare de fapt.
Cu stimă,
av. Radu Ghidău
psih. Călin V. Cătălin

Domnului Prim-Ministru,
Subsemnații, Cătălin Valentin CĂLIN și Radu GHIDĂU, realizatori ai emisiunii
România Comentează la Publive TV, cu adresa de corespondență București, Sector 2, str. Vasile Lascar, 5-7,
cladirea ISPH, et.4, birou 415, email: ro.comenteaza@gmail.com luând în considerare situația livrării de agent
termic și apă caldă din București, respectiv, faptul că din luna septembrie 2020 se înregistrează mari carențe
în alimentarea populației cu apă caldă și agent termic, vă expunem următoarea stare de fapt.
În condițiile pandemiei cu care se confruntă România și întreaga lume, precum și datorită restricțiilor
impuse de limitarea efectelor acestei pandemii asupra sănătății populației, două categorii de persoane, care
din cauza vârstei au o sensibilitate sporită în a contracta boli ale aparatului respirator, le sunt periclitate starea
de sănătate și chiar viața datorită lipsei apei calde și a căldurii din București.
Astfel, o primă categorie de vârstă sunt copiii care la ora actuală nu frecventează fizic școala, ci participă la
cursurile școlare on-line. Faptul că la data curentă, peste 20% din imobilele din București sunt afectate de
lipsa căldurii determină ca un număr important de copii să studieze on-line, de acasă, la temperaturi de 17-
18 grade, improprii dezvoltarii capacitatii de invatare, timp de cel puțin 6 ore/zi, fapt care duce pe de o parte
la dereglarea sistemului receptare a informațiilor care le sunt predate, concentrarea fiind mult diminuată, din
cauza lipsei de confort termic, iar pe de altă parte, la contractarea de boli ale aparatului respirator – răceli și
chiar gripă. Subliniem că în chiar ipoteza revenirii la sistemul de predare fizică, nu este posibilă desfășurarea
de cursuri în clase și clădiri neîncălzite, nici efectuarea temelor in case lipsite de confort termic..
O a doua categorie de vârstă este cea a pensionarilor, persoane peste 60-65 de ani, care pe de o parte sunt una
dintre categorie cele mai vulnerabile la infectarea cu SarsCov2, iar pe de altă parte din cauza vârstei și degradărilor organismului, inerente vârstei, sunt o categorie extrem de sensibilă la orice variație de temperatură.
Temperaturile negative prelungite (septembrie-februarie), dublate de faptul că în conformitate cu recomandările autorităților, persoanele vârstnice trebuie să evite ieșirile, pentru a preveni infectarea cuSarsCov2,
aceste două aspecte coroborate, pot duce la instalarea de afecțiuni de natură diversă care pun în pericol în
mod direct sănătatea și chiar existența persoanelor vârstnice.
Subliniem că în condițiile în care temperaturile din ultimele zile sunt, atât în timpul zilei cât și în
timpul nopții, negative, ajungând chiar la -12 grade, este de neconceput ca aceste două categorii de persoane
să fie supuse unor temperaturi scăzute în propriile locuințe timp îndelungat fără a exista nici o variantă de a
le asigura un conform termic minimal.
Această situație are și va avea mai multe efecte directe, astfel:
– Asupra sistemului sanitar. Sistemul sanitar românesc este dedicat în mare măsură luptei cu pandemia
de Covid 19, majoritate spitalelor fiind declarate spitale suport Covid-19.
În acest condiții, un val de probleme medicale determinate la cele două categorii de persoane va duce la
apariția unei presiuni imense asupra sistemului sanitar, ceea ce va duce la blocaje și imposibilitatea asigurării
de servicii de cazare spitalicească. În plus, internarea în spital a persoanelor vârstnice va duce și la creșterea
riscului de infectare atât cu SarsCov2, cât și cu alte infecții intra-spitalicești și la un posibil exitus la mulți
dintre cei care se vor interna.
– Asupra siguranței cețeanului. Lipsa căldurii va duce la apariția de aparate de încălzire improvizate
care vor putea să provoace incendii. În acest sens campania MAI de prevenire a incendiilor, nu va mai avea
nici un efect. De asemenea lipsa căldurii duce la utlizarea de surse de căldură alternative, respectiv utilizarea
aragazului pentru încălzire, fapt care va duce la posibile intoxicații cu CO2.
În plus, față de periclitarea sănătății cetățenilor, există și un aspect financiar, respectiv, deși nu beneficiază de căldură, bucureștenii sunt obligați să achite agentul termic livrat la cotă de avarie și care nu asigură
confortul termic necesar unui trai decent.
Subliniem că declarația publică a Domnului Primar General Nicușor Dan, referitoare la faptul că
livrarea agentului termic se face la presiune minimă pentru a nu se produce avarii, naște semne de întrebare
privitor la prioritățile unui edil și decident politic, respectiv, la alegerea între sănătatea și viața votantului și
eventualele avarii la sistemul de termoficare. O persoană responsabilă, din toate punctele de vedere,
consideră că sănătate și viața semenului său este deasupra oricărei alte chestiuni, iar sănătatea și viața unui
semen trebuie să fie protejate și respectate, cu orice cost sau orice preț. Suntem convinși că suntem în
asentimentul tuturor spunând că nimeni nu are dreptul și nu ar trebui să fie lăsat să considere că o avarie la
sistemul termic este mai importantă decât sănătatea și viața celor pe care îi conduce.
Față de situația lipsei căldurii și a apei calde la mai bine de 20% din populația Bucureștiului și luând
în considerare implicațiile pe care le poate avea acest fapt, vă solicităm în mod respectuos să ne precizați în
mod concret, în termenul legal de 30 de zile (am aprecia în mod deosebit dacă în acest caz ați încălca cutuma
răspunsului în ultima zi a termenului legal), ce măsuri concrete considerați Dumneavoastră, în
calitate de Prim Ministru al României, că puteți să luați ținând cont de faptul că există posibilitatea de a aloca,
dacă este cazul, fonduri din rezerva specială a Primului Ministru. De asemenea, vă rog să ne precizați, dacă
Dumneavoastră în calitate de Prim Ministru considerați că trebuie să vă implicați în această problemă având
în vedere ca implicatiile lipsei de apă caldă și căldură nu pot fi numite probleme particulare ale Bucureștiului
în condițiile în care sunt afectati un număr atât de mare de cetățeni (20%, raportat la populația Bucureștiului,
ar fi în jur de 600.000 persoane). În cazul în care considerați că implicarea Dumneavoastră este necesară, vă
rog să ne comunicati cum înțelegeți să faceți acest lucru la modul concret.
Cu stimă,
av. Radu Ghidău
psih. Călin V. Cătălin